پروژه ساینا

تغییر طرح عقب خودرو تیبا

تغییر طرح خودروی L90 تندر پارس

وانت پراید (saipa151)

طراحی و تکوین خودروی تیبا-S81-231

پروژه تغییر طرح خودروی زانتیا

پروژه saipa 132

به منظور ايجاد تنوع در محصولات گروه سايپا در سال 85 ، پروژه تغيير طرح ظاهري خودروي صبا با عنوان Saipa132 و با محدود تغييرات به شرح ذيل تعريف و جرا گرديد اين خودرو در اواخر سال 86 ، در سبد محصولات سايپا قرار گرفت

پروژه saipa 141

به منظور ايجاد تنوع در محصولات سايپا، پروژه تغيير طراحي  بر روي پلتفرم صبا شامل اعمال تغييرات در قسمت جلو عقب خودرو تعريف و اجرا گرديد. اين محصول در سال 82  با نام تجاري Saipa141 به بازار داخلي عرضه گرديد.