هدف گذاری

•تعریف محصول (مطابقت با نیاز مشتری، تطابق با الزامات قانونی)

•الگوبرداری از رقبای موجود در بازار و خودروهای پیشرو

•هدف گذاری کلیه ویژگی های خودرو شامل (ایمنی، دینامیک خودرو، وزن و ...)

•تدوین برنامه ارزیابی و صحه گذاری محصول حین پروژه

استایل

•آغاز فعالیتهای طراحی با خلق ایده های اولیه  به شکل تصاویر دو بعدی(Sketch) از ظاهر بیرونی و داخلی خودرو

•نهایی سازی ظاهر خودرو با بهره گیری از ابزارهایی نظیر virtual realihy و ساخت مدل های فیزیکی گلی (clay model) در مقیاس مختلف

•ساخت مدل سه بعدی با سطوح کیفیت بالا (class A) ساخت مدل مرجع (marter model)

•انجام آنالیزهای ارگونومی

طراحی مفهومی

•انجام امکانسنجی های لازم بر مبنای استانداردهای طراحی

•یافتن راه حل های مناسب جهت رسیدن به ویژگی های تعریف شده محصول

•ارائه ایده و کانسپت طرح قطعات در حوزه های بدنه، تریم و قطعات، الکتریکال، سیستم های شاسی و جانبی موتور

•انجام شبیه سازی های لازم جهت حصول اطمینان از برآورده شدن اهداف در حوزه های مختلف ایمنی، دینامیک خودرو، CFD، نویز و ارتعاشات و ...

•نهایی نمودن کانسپت جهت شروع مرحله طراحی جزئیات

طراحی جزئیات

•طراحی جزئیات پس از اطمینان از مناسب بودن کانسپت ها در حوزه های سازه و بدنه، تریم و قطعات، الکتریکال، سیستم های شاسی و جانبی موتور

 

 

ساخت و نمونه سازی و انجام ارزیابی خودرو

•ساخت قطعات بدنه به صورت پروتوتایپ

•ساخت قطعات پلاستیکی به صورت پروتوتایپ

•ساخت فیکسچرهای مونتاژی و کنترلی به منظور مونتاژ نمودن قطعات

•خط مونتاژ آزمایش جهت مونتاژ نهایی بدنه و کل خودرو

•انجام تست های ارزیابی طرح بر روی پروتوتایپ ها به منظور حصول اطمینان کامل از صحت طرح

مشاهده توضیحات بیشتر

ادامه مطلب

تصدیق و صحه گذاری

•اطمینان از تطابق طراحی محصول با تعاریف انجام شده

•تولید خودروهای نهایی در خط تولید اصلی

•انجام تست های صحه گذاری (Validation) بر روی محصول اصلی شامل تست های تصادف و ایمنی، عمر و دوام، آلایندگی، فرمانپذیری خودرو، عملکرد خودرو، خنک کاری، عملکرد سیستم تهویه مطبوع و ...

•انجام کلیه تست های لازم جهت تایید نوع خودرو  (Type Approval) به منظور ارائه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان محیط زیست و سایر مراجع لازم